Անցնել բովանդակությանը ↓

Ինչպես լրացնել առցանց հայտադիմումը

Ինչպես լրացնել UWC դպրոցներ ընդունվելու հայտադիմումի ձևաթուղթը

Քայլ 1. Գրանցում և անձնական հաշիվ 

Հայտադիմումը լրացնելու համար անհրաժեշտ է հետևել «Ընտրության չափորոշիչները» բաժնում գտնվող հղմանը և գրանցվել:

Գրանցման էջում պետք է մուտքագրեք ձեր անձնական էլ. հասցեն, անունը, ազգանունը (անգլերեն) և գաղտնաբառը, որով կկարողանաք մուտք գործել հայտադիմումի համակարգ: Այնուհետև սեղմեք «Create account» կոճակը:

10 րոպեի ընթացքում դուք կստանաք հայտադիմումի հղում, որին հետևելով և մուտքագրելով ձեր գաղտնաբառը կկարողանաք մուտք գործել ձեր հաշիվ:

Ուշադրություն. Ավտոմատ կերպով ուղարկվող հաղորդագրություններն երբեմն ընկնում են «spam» պանակի մեջ, ուստի եթե տասը րորեի ընթացքում չեք ստացել հղումը, ապա նախ ստուգեք

«spam» պանակը: Եթե 24 ժամվա ընթացքում չստանաք հղումը խնդրում ենք կապվել մեզ հետ armenia@uwcnc.org հասցեով: 

Ձեր հաշիվ մուտք գործելուց հետո պետք է լրացնել համառոտ հարցաշար (Applicant information) և ընտրել, թե ինպես եք դիմելու՝

  • UWC ազգային կոմիտեի միջոցով (հաջողակ թեկնածուները իրավասու են դիմել կրթաթոշակի՝ կարիքի հիման վրա), կամ
  • UWC միջազգային ընտրության միջոցով (հաջողակ թեկնածուները պետք է վճարեն ուսման վարձը ամբողջությամբ)

Եթե ընտրեք «UWC National Committee» տարբերակը, համակարգը ձեզ կառաջարկի, թե որ ազգային կոմիտեի միջոցով կարող եք դիմել: «Applicant Information» հատվծը լրացնելուց հետո պետք է սեղմել «View Applications»՝ տեսնելու համար, թե ո՞ր ազգային կոմիտեի միջոցով եք իրավասու դիմել:

Հաշվի առեք, որ դուք կարող եք հայտադիմում ներկայացնել միայն մեկ ազգային կոմիտե:

«Task» սյունյակում կա ինտերակտիվ անելիքների ցանկ, որտեղ երևում է հայտադիմումի տարբեր հատվածների ընթացիկ կարգավիճակը:

«Actions» սյունյակում յուրաքանչյուր հատվածին համապատասխան անելիքներն են երևում, ինչը թույլ է տալիս տեսնել, խմբագրել կամ ջնջել փաստաթղթեր կամ տեղեկություններ:

Կարող եք տեսնել յուրաքանչյուր անելիքի ընթացիկ կարգավիճակը «Status» սյունյակում: «Deadline» սյունյակում երևում է յուրաքանչյուր անելիքի կատարման վերջնաժամկետը:

Քայլ 2. A հատվածի լրացումը    

Այս հատվածը լրացվում է դիմորդի կողմից Անգլերեն:

A1 – անձնական տվյալներ;

А2 – կոնտակտներ և լրացուցիչ տեղեկություններ;

A3 – ակադեմիական առաջադիմության մասին (գնահատականների) թերթիկ (կնքված և ստորագրված կրթական հաստատության կողմից), եթե 10-րդ դասարանի աշակերտ եք, ապա 9-րդ դասարանի ատեստատը բավական է: Անհրաժեշտ կլինի նաև թարգմանել գնահատականների թերթիկը անգլերեն (պաշտոնական թարգմանության կարիք չկա);

A4 – հայտադիմումի բովանդակային մասը, որը ներառում է նաև էսսե;

«Task List» - ից ընտրեք համապատասխան բաժինը, ձևաթուղթը կհայտնվի:

Անելիքների ցուցակին վերադառնալու համար սեղմեք «Back».

Քայլ 3. B հատվածի լրացումը  

Այս հատվածը պետք է լրացվի դիմորդի ծնող(ներ)ի կամ խնամակալ(ներ)ի կողմից: Այն պետք է լրացվի անգլերեն կամ հայերեն:

Անելիքների ցուցակից ընտրեք «Section B» և լրացրեք ձևաթուղթը՝ նշելով այն ծնողի անունը, ազգանունը և էլ. հացեն, ով լրացնելու է B հատվածը: Ձևաթուղթև լրացնելուց և «Submit» սեղմելուց հետու ծնողը/խնամակալը կստանա համապատասխան հղումով հրավեր էլ. փոստի միջոցով: Հետևելով հղմանը ծնողը կամ խնամակալը կկարողանա լրացնել B հատվածը: Հաշվի առեք, որ դուք չեք կարողանա հանձնել հայտադիմումը մինչև այս հատվածը չլրացվի ծնողի/խնամակալի կողմից:

Անելիքների ցուցակում ծնողը պետք է ընտրի «Parent’s or Guardian’s Form» -ը և լրացնի այն:

Կարևոր. Զգուշացրե՛ք ձեր ծնողին/խնամակալին, որ նա հղում է ստանալու իր էլ. փոստին և պետք է լրացնի ձևաթուղթը: Ավտոմատ կերպով ուղարկվող հաղորդագրություններն երբեմն ընկնում են «spam» պանակի մեջ, ուստի եթե տասը րոպեի ընթացքում ձեր ծնողը/խնամակալը չի ստացել հղումը, ապա նախ պետք է ստուգի «spam» պանակը: Եթե 24 ժամվա ընթացքում նա չստանա հղումը, ապա սեղմեք B հատվածին (Parents or Guardians from) և սեղմեք «Resend Invitation» կոճակը կամ սեղմեք «Delete»` ջնջելով ձեր ծնողի/խնամակալի տեղեկությունները, նորից լրցարեք դրանք և նոր հրավեր ստեղծեք: Եթե դանից հետո ևս ձեր ծնողը/խնամակալը չստանա հրավերը խնդրում ենք կապվել մեզ հետ armenia@uwcnc.org հասցեով: 

Անելիքների ցուցակին վերադառնալու համար սեղմեք «Back»:

Քայլ 4: C հատվածի լրացումը – Համայնքային երաշխավորագիր  

Հավաստագիրը կարող է լրացվել անգլերեն կամ ռուսերեն:

C հատվածը պետք է լրացվի այնպիսի անձի կողմից, ով կարող է համայնքային երաշխավորագիր ներկայացնել դիմորդի համար: Այս հատվածը չի կարող լրացվել դպրոցի ուսուցչի, ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ կողմից: Լրացնող անձը պետք է լինի 18 տարին լրացած և պետք է լավ ճանաչի դիմորդին: Այդպիսի անձ կարող է լինել օրինակ դպրոցից դուրս մարզիչը, դիմորդի աշխատանքի կամ կամավորության ղեկավարը: Երաշխավորագրում գրվածը գաղտնի է: Այս նաձից կխնդրվի մանրամասն երաշխավորական նամակ ներկայացնել այն պարագայում, եթե դիմորդը հասնի ընտրության վերջնական փուլ:

Անելիքների ցանկից ընտրեք C հատվածը (Community Reference) և լրացրեք այն անձի տվյալները, ով երաշխավորական նամակ է գրելու ձեզ համար: «Submit» սեղմելուց հետո այդ անձը կստանա հրավեր: Հրավերի հղումին հետևելով և մուտքագրելով գաղտնաբառը երաշխավորող անձը պետք է լրացնի C հատվածը:

Անելիքների ցանկից նա պետք է ընտրի «Community Reference» ձևաթուղթը և լրացնի այն:

Կարևոր. Զգուշացրե՛ք այդ անձին, որ նա պետք է հղում ստանա իր էլ. փոստին և լրացնի ձևաթուղթը: Ավտոմատ կերպով ուղարկվող հաղորդագրություններն երբեմն ընկնում են «spam» պանակի մեջ, ուստի եթե տասը րոպեի ընթացքում երաշխավորող անձը չի ստացել հղումը, ապա նախ պետք է ստուգի «spam» պանակը: Եթե 24 ժամվա ընթացքում նա չստանա հղումը, ապա սեղմեք C հատվածին (Community Reference from) և սեղմեք «Resend Invitation» կոճակը կամ սեղմեք «Delete»` ջնջելով տեղեկությունները, նորից լրցարեք դրանք և նոր հրավեր ստեղծեք: Եթե դանից հետո ևս նա չստանա հրավերը, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ armenia@uwcnc.org հասցեով:

Անելիքների ցուցակին վերադառնալու համար սեղմեք «Back»:

Քայլ 5: C հատվածի լրացումը – Դպրոցական երաշխավորագիր  

Այս հատվածը պետք է լրացվի դիմորդի ուսուցչի կողմից՝ անգլերեն կամ հայերեն:

D հատվածը պետք է լրացվի այնպիսի ուսուցչի կողմից, ով դիմորդին լավ է ճանաչում: Սա ձեր ակադեմիական երաշխավորագիրն է, որը գաղտնի է: Եթե դուք հասնեք վերջնական ընտրության փուլ, ապա ձեր ուսուցչից կպահանջվի մանրամասն երաշխավորական նամակ:

Անելիքների ցանկից ընտրեք D հատվածը (Teacher) և լրացրեք այն ուսուցչի տվյալները, ով երաշխավորական նամակ է գրելու ձեզ համար: «Submit» սեղմելուց հետո այդ անձը կստանա հրավեր: Հրավերի հղումին հետևելով և մուտքագրելով գաղտնաբառը երաշխավորող անձը պետք է լրացնի D հատվածը:

Անելիքների ցանկից նա պետք է ընտրի «School Reference Form» ձևաթուղթը և լրացնի այն:

Կարևոր. Զգուշացրե՛ք ձեր ուսուցչին, որ նա պետք է հղում ստանա իր էլ փոստին և լրացնի ձևաթուղթը: Ավտոմատ կերպով ուղարկվող հաղորդագրություններն երբեմն ընկնում են «spam» պանակի մեջ, ուստի եթե տասը րոպեի ընթացքում երաշխավորող անձը չի ստացել հղումը, ապա նախ պետք է ստուգի «spam» պանակը: Եթե 24 ժամվա ընթացքում նա չստանա հղումը, ապա սեղմեք D հատվածին (Teacher) և սեղմեք «Resend Invitation» կոճակը կամ սեղմեք «Delete»` ջնջելով տեղեկությունները, նորից լրցարեք դրանք և նոր հրավեր ստեղծեք: Եթե դանից հետո ևս ուսուցիչը չստանա հրավերը, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ armenia@uwcnc.org հասցեով:

Անելիքների ցուցակին վերադառնալու համար սեղմեք «Back»:

Քայլ 6: Փաստաթղթերի վերբեռնում 
  • Ընտրելով «Add your logo» հատվածը վերբեռնեք ձեր լուսանկարը: Լուսանկարի վրա պետք է լավ երևա ձեր դեմքը: Համակարգը ընդունում է *.jpg, *.gif, *.png ֆորմատները:
  • Պետք է կցեք ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր, ծննդյան վկայական կամ նույնականացման քարտ): Եթե հայտադիմումի ներկայացման պահին չունեք անձնագիր, ապա մենք խորհուրդ ենք տալիս, որ դուք դիմեք անձնագրի համար, քանի որ այն ձեզ պետք կլինի այն պարագայում, եթե հաջողությամբ հաղթահարեք ընտրությունը:
  • Անձնական տվյալների մշակման թույլտվություն (լրացված և ստորագրված դիմորդի և նրա ծնողներից/խնամակալներից մեկի կողմից): 
Քայլ 7: Հայտադիմումի հանձնում  

«Status» սյունյակում կարող եք տեսնել հայտադիմումը բոլոր հատվածների՝ ներառյալ A, B, C և D կարգավիճակը: Երբ բոլոր հատվածները լրացված կլինեն սեղմեք «Submit Application» կոչակը՝ հայտադիմումը ազգային կոմիտեին ներկայացնելու համար:

Ստուգե՛ք ձեր հայտադիմումը:

Հայտադիմումը հանձնելուց առաջ համվոզվե՛ք, որ՝

  • լրացրել եք A1 – A4 հատվածները և կցել եք անձնագիրը, գնահատականների թերթիկը և անձնական տվյալների մշակման թույլտվությունը;
  • ձեր ծնողները/խնամակալները լրացրել են B հատվածը;
  • Երաշխավորող անձիք լրացրել են C և D հատվածները: