Անցնել բովանդակությանը ↓

Ընտրության չափորոշիչները


Դուք կարող եք դիմել, եթե՝ 


ա) Հայաստանի քաղաքացի եք կամ բնակվում եք Հայաստանում և հաճախում տեղական դպրոց:

բ) Հայաստանում բնակվող փախստական եք և բավարարում եք սահմանված տարիքային պահանջը: Ընտրության գործընթացում «փախստական» կարող է համարվել փախստականի կարգավիճակ ունեցող ցանկացած անձ, որին այդ կարգավիճակը շնորհվել է՝ համաձայն ՀՀ օրենքների կամ միջազգային իրավունքի, ինչպես նաև ցանկացած անձ, որը փախել է մերօրյա զինված հակամարտությունների գոտուց և այսօր ապրում է Հայաստանում: (Խնդրահարույց հայտերից խուսափելու համար, եթե «փախստականը», ինչպես սահմանված է այս փաստաթղթում, տեխնիկապես կարող է դիմել իր «տեղական» ազգային կոմիտեի միջոցով (իր քաղաքացիության երկրի ազգային կոմիտեի), բայց չի կարող դա անել ընթացիկ զինված հակամարտության և/կամ Հայաստանում բնակության հետևանքով, ապա պետք է ծանուցի «տեղական» ազգային կոմիտեին դրա մասին և տեղեկացնի վերջինիս հայաստանյան ազգային կոմիտեի միջոցով հայտը ներկայացնելու մասին:)

գ) Ձեր 16 կամ 17 տարին լրանում է UWC-ի քոլեջներում ուսումնական տարվա մեկնարկի դրությամբ (օրինակ՝ սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ): 

դ) դիմումը ներկայացնելու պահին Հայաստանի միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանի աշակերտ եք կամ ուսումնարանի (ոչ դեռևս բուհի) ուսանող;
  

2025-2027 UWC IB Դիպլոմ ծրագրին (2025-2027) համապատասխանության չափանիշներն ըստ տարիքի.

Ծնված

2007 2008 2009
հունվար հունվար հունվար
փետրվար փետրվար փետրվար
մարտ մարտ մարտ
ապրիլ ապրիլ ապրիլ
մայիս մայիս մայիս
հունիս հունիս հունիս
հուլիս հուլիս հուլիս
оգոստոս оգոստոս оգոստոս

սեպտեմբեր

սեպտեմբեր սեպտեմբեր
հոկտեմբեր հոկտեմբեր հոկտեմբեր
նոյեմբեր նոյեմբեր նոյեմբեր
դեկտեմբեր դեկտեմբեր դեկտեմբեր

 

 

Մենք փնտրում ենք թեկնածուների, որոնք ցուցաբերում են.  

Մտավոր հետաքրքրասիրություն: 

Դուք սիրում եք սովորել ձեզ շրջապատող աշխարհի մասին ինչպես դասասենյակում, այնպես էլ դասասենյակից դուրս: Դուք ունեք առնվազն մեկ ակադեմիական ոլորտ, որը շատ խորքային կերպով ձեզ հետաքրքրում է և կցանկանայիք հետագայում ուսումնասիրել: Դուք կարողանում եք բացահայտել գլոբալ և տեղական խնդիրներ և քննադատաբար վերլուծել դրանք:

Նվիրվածություն ձեր և UWC արժեքներին և ակտիվության դրսևորում այդ արժեքների պահպանման ուղղությամբ:  

Դուք կիսում եք UWC արժեքները և ցուցաբերում եք հանձնառություն՝ հետևելու UWC վարքագծի կանոններին: Դուք ունեք խոնարհություն և ուրիշների կարծիքը լսելու և գնահատելու ունակություն: Դուք գնահատում եք, որ չնայած մյուսները կարող են տարբեր տեսակետներ ունենալ, նրանք նույնպես կարող են ճիշտ լինել։ Դուք տարածում եք UWC արժեքները ձեր առօրյա կյանքում և գործում եք որպես աշխարհի գլոբալ քաղաքացի:

Սոցիալական կարողություն:  

Դուք հարգանքով եք շփվում ուրիշների հետ՝ հասկանալով և գնահատելով նրանց տեսակետներն ու հեռանկարները, և կարողանում եք աշխատել թիմում խնդիրների լուծումներ գտնելու համար: Դուք գիտեք, թե ինչպես ճիշտ արտահայտվել տարբեր իրավիճակներում և տարբեր մարդկանց հետ:

Ճկունություն, ինքնագիտակցություն և անկախություն:  

Դուք կարող եք դժվարին իրավիճակներում ինքներդ հոգ տանել ձեր մասին թե ֆիզիկապես, թե էմոցիոնալ առումով , օր․՝ գիշերօթիկ դպրոցում: Դուք ունեք դժվարություններ հաղթահարելու ինքնուրույն մշակած ռազմավարություններ և դուք հեշտությամբ չեք ընկճվում: Դուք նաև գիտեք, թե երբ պետք է օգնություն խնդրել ձեր և ուրիշների համար:

Անձնական պատասխանատվություն և ազնվություն: 

Դուք կարող եք արտահայտել և ուսումնասիրել ձեր սեփական արժեքները, և պատրաստ եք դրանք հակադրել և վերլուծել՝ ուրիշների արժեքների հետ համեմատելով: Այն, թե ինչ վարքագիծ եք դրսևորում դուք ձեր ընտանիքում և համայնքում, արտացոլում է ձեր արժեքներն ու համոզմունքները: Դուք կարող եք արտահայտել ձեր կարիքները և ուշադիր լինել ուրիշների կարիքների նկատմամբ՝ դրսևորելով ընդհանուր պատասխանատվության զգացում:

Ակադեմիական բարձր պատրաստվածություն և կամք: 

Դուք ունեք ներուժ Միջազգային բակալավրիատի դիպլոմային ծրագրի կամ Միջազգային բակալավրիատի կարիերային առնչվող ծրագրի խիստ պահանջները բավարարելու համար:

 

UWC-ի համակարգում կրթության կարևոր սկզբունք է ուսանողների պատրաստակամությունը՝ ավարտելուց հետո վերադառնալու իրենց տուն և իրենց ստացած գիտելիքները, հմտություններն ու փորձը ներդնելու՝ ի նպաստ իրենց երկրների զարգացման, խաղաղության ամրապնդման և տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչների միջև փոխըմբռնման խթանման: