Անցնել բովանդակությանը ↓

Ընտրության չափորոշիչները


Դուք կարող եք դիմել, եթե՝ 


ա) Հայաստանի քաղաքացի եք կամ բնակվում եք Հայաստանում և հաճախում տեղական դպրոց:

բ) Հայաստանում բնակվող փախստական եք և բավարարում եք սահմանված տարիքային պահանջը: Ընտրության գործընթացում «փախստական» կարող է համարվել փախստականի կարգավիճակ ունեցող ցանկացած անձ, որին այդ կարգավիճակը շնորհվել է՝ համաձայն ՀՀ օրենքների կամ միջազգային իրավունքի, ինչպես նաև ցանկացած անձ, որը փախել է մերօրյա զինված հակամարտությունների գոտուց և այսօր ապրում է Հայաստանում: (Խնդրահարույց հայտերից խուսափելու համար, եթե «փախստականը», ինչպես սահմանված է այս փաստաթղթում, տեխնիկապես կարող է դիմել իր «տեղական» ազգային կոմիտեի միջոցով (իր քաղաքացիության երկրի ազգային կոմիտեի), բայց չի կարող դա անել ընթացիկ զինված հակամարտության և/կամ Հայաստանում բնակության հետևանքով, ապա պետք է ծանուցի «տեղական» ազգային կոմիտեին դրա մասին և տեղեկացնի վերջինիս հայաստանյան ազգային կոմիտեի միջոցով հայտը ներկայացնելու մասին:)

գ) Ձեր 16 կամ 17 տարին լրանում է UWC-ի քոլեջներում ուսումնական տարվա մեկնարկի դրությամբ (օրինակ՝ սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ): 

դ) դիմումը ներկայացնելու պահին Հայաստանի միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարանի աշակերտ եք կամ ուսումնարանի (ոչ դեռևս բուհի) ուսանող;
  

UWC IB Դիպլոմ ծրագրին համապատասխանության չափանիշներն ըստ տարիքի Ծնված

2006 2007 2008
հունվար հունվար հունվար
փետրվար փետրվար փետրվար
մարտ մարտ մարտ
ապրիլ ապրիլ ապրիլ
մայիս մայիս մայիս
հունիս հունիս հունիս
հուլիս հուլիս հուլիս
оգոստոս оգոստոս оգոստոս

սեպտեմբեր

սեպտեմբեր սեպտեմբեր
հոկտեմբեր հոկտեմբեր հոկտեմբեր
նոյեմբեր նոյեմբեր նոյեմբեր
դեկտեմբեր դեկտեմբեր դեկտեմբեր

 

 

Մենք փնտրում ենք թեկնածուների, որոնք ցուցաբերում են.  

Մտավոր հետաքրքրասիրություն և մոտիվացիա: 

Շրջապատող աշխարհն ուսումնասիրելու ազնիվ ձգտում, մանրուքները նկատելու, ցանկացած հարցում առկա խնդիրները խորությամբ հասկանալու և դրանք լիովին վերլուծելու կարողություն:

Կյանքի ակտիվ դիրքորոշում:  

Զարգանալու կարողություն և սեփական արժեքների մասին խորհելու, դրանք կասկածի տակ դնելու և դրանց առերեսվելու, ինչպես նաև անձի վարքագիծը ընտանիքում և համայնքում չափելու պատրաստականություն՝ զուգորդելով վերջինիս վարքագիծն ու արժեքները, համապատասխան և պատասխանատու կերպով սեփական համոզմունքների համաձայն գործելու հոժարություն: 

Սոցիալական կարողություն:  

Մարդկանց հետ շփում ստեղծելու, հարգանքով շփվելու, թիմով աշխատելու և լուծումներ գտնելու կարողություն և պատրաստականություն, տարբեր իրավիճակներում և տարբեր մարդկանց հետ շփվելիս մտքերը ճշգրիտ կերպով արտահայտելու կարողություն: 

Հաստատակամություն, անձնական պատասխանատվություն և ազնվություն:  

UWC-ի մարտահրավերային և փոխակերպական փորձառության ընթացքում սեփական անձի մասին (ֆիզիկական և հուզական տեսանկյունից) հոգ տանելու կարողություն, ցանկություն՝ հավատարիմ մնալու UWC-ի ընդհանուր բարոյական և էթիկական սկզբունքներին, խոնարհության զգացում և այլոց կարծիքները լսելու և փորձին ծանոթանալու ու գնահատելու կարողություն: 

Մասնակցություն UWC-ի գործին: 

ձգտում, կարողություն և լուրջ խթան՝ ներդրում ունենալու և խթանելու UWC-ի արժեքները: 

 UWC-ի համակարգում կրթության կարևոր սկզբունք է ուսանողների պատրաստակամությունը՝ ավարտելուց հետո վերադառնալու իրենց տուն և իրենց ստացած գիտելիքները, հմտություններն ու փորձը ներդնելու՝ ի նպաստ իրենց երկրների զարգացման, խաղաղության ամրապնդման և տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչների միջև փոխըմբռնման խթանման: