Անցնել բովանդակությանը ↓

Ինչ է UWC-ն

UWC-ն (United World Colleges, Միացյալ համաշխարհային քոլեջներ) գլոբալ կրթական շարժում է, որը կրթությունը վերածում է մարդկանց, ազգերը և մշակույթները միավորող ուժի՝ հանուն խաղաղության և կայուն ապագայի։   

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

UWC սովորույթի հիմնարար միտքը հավատն է, որ կրթությունը կարող է միավորել ցանկացած տեսակի կյանքի փորձով երիտասարդների` իրենց փոխադարձ մարդկային հատկանիշների հիման վրա, ուղղորդել հասարակական փոփոխության հնարավորությունների հիմնված խիզախ քայլերի, անձնական օրինակի և անձնուրաց առաջատարության վրա։

Այս ամենին հասնելու նպատակով ամբողջ աշխարհի UWC դպրոցները և վարժարանները դասավանդում են մարտահրավերներով լի և ձևափոխող կրթական փորձ կանխամտածված բազմազան երիտասարդների խմբի՝ ներշնչելով նրանց  դառնալ դրական փոփոխության առաջամարտիկներ՝ UWC-ի հիմնարար արժեքներին համահունչ։

  • Միջազգային և միջմշակութային ընկալում
  • Բազմազանության խրախուսում
  • Անձնական պատասխանատվություն և ներգրավվածություն
  • Փոխադարձ պատասխանատվություն և հարգանք
  • Կարեկցում և ծառայություն
  • Հարգանք շրջակա միջավայրի նկատմամբ
  • Իդեալիզմի զգացում
  • Սեփական անձի հանդեպ մարտահրավեր
  • Գործնական քայլ և անձնական օրինակ

Այսօր UWC-ն ունի 18 դպրոց և քոլեջ 4 մայրցամաքում, որոնց մեծամասնությունը կենտրոնանում է 16-19 տարիքային խմբի վրա․ մի տարիք, երբ երիտասարդի էներգիան և իդեալիզմը կարող են ուղղվել դեպի կարեկցանքը, պատասխանատվությունը և կյանքի ողջ ընթացքի գործողությունները։ Այս քոլեջները տրամադրում են միջազգային բակալավրի դիպլոմ՝ որպես ֆորմալ ուսումնական պլանի մաս․ մի որակավորում, որի զարգացման գործում UWC-ն կարևոր դեր է ունեցել, միաժամանակ կարևորելով փորձարական ուսումը, հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները և արտալսարանային գործունեությունը։

UWC քոլեջի ուսանողները ընտրվում են տեղում, 155 երկրներում UWC  հատուկ ազգային կոմիտեի համակարգի օգնությամբ։ Ընտրությունը կատարվում է ցուցադրվող խոստման և ներուժի հիման վրա։ Համաձայն UWC սովորույթի, որ կրթությունը պետք է անկախ լինի ուսանողի սոցիալ-տնտեսական հնարավորություններից, ուսանողների 70%-ը միջազգային բակալավրի դիպլոմի ուսման տարիներին ստանում են ամբողջական կամ մասնակի ֆինանսական օգնություն՝ կախված իրենց կարիքներից։

UWC-ն նաև վարում է կարճատև կրթական ծրագրեր, որոնք տեղի են ունենում ինչպես իր 18 դպրոցների և քոլեջների ճամբարներում, այնպես էլ դրանցից դուրս՝ ավելացնելով այն մարդկանց թիվը, ում հասանելի է UWC կրթական փորձը։

UWC-ն խրախուսում է կյանքի ողջ ընթացքի  սոցիալական պատասխանատվությունը և այժմ այն արդեն հասցրել է ոգեշնչել 60,000 շրջանավարտից բաղկացած համաշխարհային մի ցանց, ովքեր հավատում են, որ հնարավոր է քայլեր ձեռնարկել և տարբերություն մտցնել տեղական, ազգային և միջազգային մակարդակով։