Անցնել բովանդակությանը ↓

Կարճատև ծրագրեր

UWC շարժումը ամեն տարի կազմակերպում է կարճատև ծրագրեր, որոնց նպատակն է համախմբել էթնիկ, սոցիալ - տնտեսական, մշակութային և կրոնական տարբեր պատկանելություն ունեցող երիտասարդների: Ծրագրերը անց են կացվում երիտասարդական ֆորումների կամ ամառային ճամբարների տեսքով, որոնք ուղղված են գլոբալ խնդիրների լուծմանը և բարեգործական օգնություններ ցուցաբերելուն: UWC կարճատև ծրագրերի նպատակն է կարճ ժամանակահատվածում (երկու կամ երեք շաբափ) երեխաներին ծանոթացնել UWC-ի առաքելությանն ու արժեքներին, ինչպես նաև նրանց հնարավորություն տալ զգալու որպես UWC քոլեջի ուսանողներ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելեք UWC-ի միջազգային կայքը: