Անցնել բովանդակությանը ↓

Կրթաթոշակներ և ֆինանսավորում

Ֆինանսական աջակցության ձևերը.

  • Ամբողջական կրթաթոշակը ծածկում է ուսման վարձը և կեցության ծախսերը։
  • Մասնակի կրթաթոշակը ծածկում է ուսման ծախսերի 20%-ից 90%-ը։
  • Չֆինանսավորվող տեղեր։

Կրթաթոշակները (դրամաշնորհները) ֆինանսավորվում են UWC քոլեջների, Ազգային կոմիտեների, ինչպես նաև UWC քոլեջներում կրթություն ստացող հայաստանյան ուսանողներին աջակցող անկախ դոնորների և ֆոնդերի կողմից։

Թեկնածուների առաջադրումը և ուսման ֆինանսավորումը

Ընտրված թեկնածուներն առաջադրվում են UWC ցանցի կոնկրետ քոլեջի համար։ Որպես ընդհանուր կանոն՝ քոլեջները թեկնածուներին ընդունում են Ազգային կոմիտեների երաշխավորության հիման վրա։ Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուր առանձին թեկնածուի վերաբերյալ վերջնական որոշման իրավունքը վերապահված է տվյալ քոլեջին։

Կոնկրետ քոլեջի համար առաջադրվելուց և ուսման անցնելու համաձայնությունը ստանալուց հետո կրթաթոշակ հայցող թեկնածուներին կուղարկվի ֆինանսական գնահատման ձև։ Այն լրացնելու հետ մեկտեղ դիմորդների ծնողները պետք է ներկայացնեն ընտանեկան եկամուտը հաստատող փաստաթղթեր։

Ֆինանսական գնահատման հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի ստացված փաստաթղթերը և սահմանի տվյալ թեկնածուին հասանելիք կրթաթոշակի չափը։

Կրթաթոշակային (դրամաշնորհային) միջոցները սահմանափակ են։ Կարիքի առաջնայնության վրա հիմնված համակարգը ապահովում է ֆինանսական աջակցության տրամադրումը՝ դրա կարիքն իսկապես ունեցող թեկնածուներին: